ZAPROSZENIE-gora-sklep

Give Thai Massage as a Gift

In our Thai massage salon, you have the option of making someone
a unique surprise by buying them any Thai massage as a gift.
Zaroszenia są ważne 12 miesięcy od daty zakupu i akceptowane są na okaziciela.
Sign In. Order and pay online.
You will receive the invitation in the PDF version or choose a different delivery method.

Uwaga:  Art. 27 ustawy o prawach konsumenta: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.  

Po tym terminie,  zakupine zaproszenia lub karnety wartościowe nie podlegają zwrotowi.